onsdag 22 oktober 2014

Vårda vår värld...

Det känns helt rätt att vara en av dem som med ett litet köp av deras fina hantverk kan bidra till att miljön och samhället för dem i Doi Tungs blir "a better place on earth"... IKEA nästa :)


Text från IEKA
"INVERKAN kollektionen är framtagen i samarbete med hantverkare från Doi Tung Development Project i norra Thailand. Doi Tungs sociala uppdrag är att återskapa de naturskogar som förstörts av opiumproduktionen samt att förbättra sjukvården och utbildningen för människorna i regionen som påverkats av den illegala droghandeln. Pengarna från försäljningen av INVERKAN går till olika IKEA samarbetsprojekt med sociala entreprenörer runt om i världen för att stödja ekonomisk, miljömässig och social utveckling."


                           Bilder från IKEA